Elissar با Bi_PoCمشاوره برای افراد ترنس* و

  شما ترنس* یا اینترسگشوال و یا نان باینری هستید یا با جنسیتی دیگر خود را  هویت یابی می کنید نژادپرستی را در آلمان تجربه کرده اید و در مورد این موضوعات به مشاوره نیاز دارید؟  

. پس با خیال راحت به مشاوره بیایید  

.باشد یا در صورت نیاز به حمایت در مورد مراحل تطبیق جنسیت چه پزشکی و چه قانونی.  مشاوره به زبان انگلیسی نیز موجود است.  اگر مایل به مشاوره به زبان مادری خود هستید به ما اطلاع دهید * BI_PoC خواه صحبت کردن در مورد تجربیات روزمره به عنوان یک فرد ترنس

لطفاً برای مشاوره مستقیماً به آدرس زیر ثبت نام کنید